Tokom vanrednog stanja sva osigurana lica imaju pravo na kompetnu zdrvstvenu zaštitu u svim ustanovama na osnovu neoverene knjižice i bez overe uputa, kažu u RFZO, filijala Šabac. Između ostalog, doneta je odluka o važenju potvrda o oslobađanju plaćanja participacija izdatih 2019. godine, a lekarska komisija u saradnji sa domovima zdravlja produžava privremenu sprečenost za rad automatski jos 30 dana.
Obaveštenja i pravo o zdravstvenoj zaštiti osigurana lica mogu dobiti putem broja telefona 015 343 468 od 7.30 do 16.30 ili na sajtu republičkog fonda za zdravstvaneo osiguranje – istakla je Jelena Pavlović – vd direktorka filijale Šabac RFZO.