Elektronski i potpuno besplatno građani opštine Krupanj od sada mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu „Naša radost“. Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Podnošenje prijave se vrši popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski obezbeđuju, tako da roditelji više ne moraju da obilaze šaltere prilikom prijave dece u predškolsku ustanovu, već je usluga omogućena na Portalu eUprava.