Šabačko udruženje “Edukativno – inkluzivni  centar Roma“ u saradnji sa nemačkom nevladinom organiozacijom ,,Help“ u Ribarima je predstavilo projekat koji predviđa finansiranje romske populacije radi samozapošljavanja teže zapošljivih kategorija. Projekat je finansiran od vlade Nemačke, a potencijalni korisnici projekta su povratnici po readmisiji i socijalno stanovništvo . Donacija se dodeljuje u materijalu i opremi u visini od 2000 evra. Pored prezentacije na seoskom području, projekat je predstavljen i u gradskoj Mesnoj zajednici ,, Kamičak’ u Šapcu.