Više od jednog veka izviđaštvo postoji u Šapcu.  Osamdesetih su doživeli svoj procvat sa preko 3000 članova, a poslednjih nekoliko ta brojka je znatno manja. Lokalna zajednici narednih godina uticaće na masovnost u svim sekcijama, jer se samo na taj način mladi mogu naučiti pravim vrednostima i boljem odnosu prema prirodi, ocenjeno je na prijemu za Erdala Guloza, predstavnika Skautske acosijacije Turske. Na sastanku održanom u Gradskoj kući su izneti predlozi buduće saradnje između skauta Srbije i Turske.