Prvom ovogodišnjom sednicom Saveta Mačvanskog upravnog okruga predsedavao je Vladan Krasavac. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samuoprava, uključujući i grad Šabac, kog je zastupao predsednik Skupštine grada Nemanja Pajić. Sednici je prisustvovao i državni sekretar Ministartva državne uprave i lokalne samoušrave Ivan Bošnjak. Pored usvajanja izveštaja o radu ovog tela u protekloj godini, bilo je reči i o planovima, koji će svoju reaizaciju nastaviti ili ostvariti u tekućoj. Razgovaralo se i o početku rada komunalne deponije Kalenić kod Uba, o izgranji kanalizacione i vodovodne mreže i postorenja za prečišćavanje otpadnih voda, dok su dve lokalne samouprave izrazile potrebu izgradnje heliodroma.