Prve lokalne samouprave u Srbiji koje će uvesti Čet-Bot asistente za upite građana i privrede su Šabac i Sombor. Usluga će omogućiti korisnicima da brže dođu do informacija u bilo koje doba dana putem mobilnih telefona ili računara. Čet-Bot čini jedinstvenim u odnosu na druge kanale komunikacije raspoloživost virtualnog asistenta 24 sata dnevno. Aplikacija će početi s radom naredne godine, nakon uspešne implementacije i obuke opštinskih službenika.