Kako bi kvalitet usluga jedinstvenog šaltera i E-uprave bio unapređen, Gradska uprava grada Šapca nastavlja programe započete sa resornim ministarstvima, nevladinim sektorom i USAID-om. Šabac je primer dobre prakse za ostale lokalne samouprave u Srbiji. Od 01. februara i u seoskim mesnim kancelarijama građani podnošenjem zahteva, brojne obaveze prema organima lokalne samouprave mogu završiti u svom mestu stanovanja. Još brži i efikasniji rad bio bi uspostavljen kada bi se stvorile mogućnosti upošljavanja mladih i informatički obrazovanih kadrova.

Оставите одговор