Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj obavlja poslove vezane za realizaciju utvrdene politike i strategije lokalnog ekonomskog razvoja, održava kontakt sa poslovnom zajednicom u cilju analize postojećih uslova poslovanja, predlaže mere za njihovo unapređenje, pruža stručnu pomoć lokalnim privrednicima. Rezultati rada ovog odeljena su bili posebno vidljivi u 2017. godini
– Japanska kompanija „Jazaki“ je počela sa radom u Šapcu u ovoj godini, smanjen je broj nezaposlenih za 1638, a stiglo je priznanje od NALED-a kao najboljoj destinaciji za investiranje – istakla Violete Šestić, načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.

Оставите одговор