Grad Šabac i nemačka nevladina organizacija “HELP” partneri su na projektu “Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji”. Memorandum o razumevanju potpisali su Nemanja Pajić, predsednik Skupštine grada Šapca i Ana Molnar, koordinatorka projekta. Projekat ima za cilj podršku kod zapošljavanja ranjivim kategorijama društva, romskoj populaciji, ženama Romkinjama. Reč je o projektu koji će trajati do 2020. godine, a koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Ovaj projekat realizujemo u 19 gradova u Srbiji. Šabac je dobio dobre preporuke Švedske razvojne agencije, a ima i dobar sistem upravljanja otpadom, što je sve važno za realizaciju ovog projekta.

Оставите одговор